10 janar: Ngjarje historike, politike dhe publike

• 630 g./ 19 Ramazan 8 h.: Meka u çlirua nga muslimanët në Ramazan të vitit të tetë të hixhrit. Ishte një fitore spektakolare dhe shumë e rëndësishme për muslimanët. Kurejshitët pas shumë tentimeve për ta shuajtur dritën e Islamit, vendosën të bëjnë një armëpushim dhjetë vjeçar, por ata vetë e prishën marrëveshjen dhe Muahmmedi s.a.s. nuk ua fali dhe hyri në Mekkë pa derdhur gjak.
• 802 g./ 14 Muharrem 186 h.: Sërish u kthye guvernator i Egjiptit Lejth bin Fadël.
• 840 g./ Rebiul Evel 225 h.: El Mutesimi në shërbim të Abdullah Tahirin e kapi Afshinin për shkak të armiqësisë me të.
• 935 g./ Sefer, 323 h.:Radi ishte vendosur në Khilafe dhe i përcaktoi djemtë e tij nëpër poste, Xhaferi do të sundonte lindjen, ndërsa Ebu Fadili perëndimin, këtë e bëri me testament.
• 981 g./ Rexheb 370 h.: Në tokën e palestinë ishte rebeluar Mufrixh bin Xherrah, prandaj Aziz Bidinilah dërgoi një ushttri nga Egjipti për të shuar trazirat. Mufrixhi i dëshpruar për humbjen e tij iku për në Antaki. Në këtë periudhë kohore ligjëratat në Mekkë dhe medinë i mbante Azizi i Egjiptit.
• 1011 g./ Xhemad Thani 401 h.: Kervan bin el Mukalidit dhe Emir bin Akilit i mbanin ligjëratat në emër të sundues Biemril-Lah. Ata ligjëruan në Mosul dhe Medain, Kufe dhe qytete të tjera. Kur mësoi Behaud-Devle për këtë i shkroi kryekomandantit të ushtrisë së tij që t’a luftonte Kervanin. Shkoi tek ai, ndërsa ai kërkoi falje dhe kështu ligjërata e alevive u ndërprenë.
• 1133 g./ Rebiul Evel 527 h.: Shamsul el Muluk, Ismail bin Burij, sunduesi i Damaskut, Mbreti i Kështjellës Banjas u përball me francezët dhe ndriçoi.
• Po në këtë datë ka rrethuar për tre muaj Mosulin, Mustershidi kishte shkuar atje nga Bagdadi me ushtrinë e tij dhe ishte kthyer.
• 1247 g./ Ranazan 644 h.: Në këtë datë Salih Ejubi nga mbretëria e e Bibarsit e burgosi shokun e tij dhe e dërgoi në burgun ne Kerek. Këtë e kishte bërshkak se ai kishte lidhur marrëveshje tëfshehta me shtetin e Khavarizmit gjatë një fushate në Gazë.
• 1304 g./ Xhend Thani, 703 h.:Në qytetin Nehasin mbreti Ketebga el Mensur ndërtoi universitetin “el Nasirije”.
• 1323 g./ Muharrem, 723 h.: Në këtë datë është inauguruar Universiteti Xhalvij, i cili ishte ndërtuar në Kështjellën e Kebeshit.
• 1920 g./ Në Gjenevë u themelua Lidhja e Kombeve.
• 1943 g./ Habib Burgiba takoi udhëheqësin fashist italian, Benito Mussolini, në Pallatin e Alisebigit, pas lirimit të trupave gjermane prej tij dhe pas arrestimit të tij në Francë.
• 1948 g./ Mbreti i Libisë, Muhammed Idriss Senoussi themeloni “Konferencën Kombëtare Barkawi” për kryetar rë kësaj Konference e kishte caktuar Mohamed Rida Senoussi për t’u përgatitur për Deklaratën e Pavarësisë Barka.
• 1973 g./ Militanti palestinez Mahmud al-Hamshari u vra nga plagët e marra pas një përpjekjeje për ta vrarë inteligjenca izraelite në Paris.
• 1984 g./ Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Vatikani rifilluan marrëdhëniet e tyre të prishura diplomatike.
• 2017 g./ Kontinentin e Evropës përfshinë temperatura shumë të ulëta dhe si pasojë vdiqën më shumë se 20 vetë në këtë fillim vit.

Autor: Muhamed JUSUFI

33424be496669e31fc1d08a18cba96ad22800872 Konferenca e Gjeneves