Histori

6 shkurt: Ngjarje historike, politike dhe publike

6 shkurt: Ngjarje historike, politike dhe publike • 767 g./ e xhuma, Muharrem, 150 h.: Kiptët e Egjiptit dolën nga qyteti për t’u grumbulluar në bjeshkë kundër pushtetit. Për t’i kryer hesapet me ta, Jezid bin Hatim dërgoi një ushtri...

5 shkurt: Ngjarje historike, politike dhe publike

5 shkurt: Ngjarje historike, politike dhe publike • 995 g./ e martë, Muharrem, 385 h.: Samsami el Devle kishte urdhëruar vrasjen e turkut Befaris, u vranë disa nga xhemati tij, dhe disa arritën të ikin. • 1097 g./ Rebiul Evel, 491...

4 shkurt: Ngjarje historike, politike dhe publike

4 shkurt: Ngjarje historike, politike dhe publike • 644 g./ e xhuma, Rebiu Thani, 24 h.: Emiri i besimtarëve, Uthman bin Afan, përafërsisht në këtë datë ka shkarkuar nga detyra e guvernatorit të Kufes Mugire bin Shu’bete, dhe në vend...

3 shkurt: Ngjarje historike, politike dhe publike

3 shkurt: Ngjarje historike, politike dhe publike • 930 g./ e mërkurë, Muharrem 318 h.: Në këtë datë është themeluar Sultanati i Erilit. • 1061 g./ Sefer, 453 h.:Në këtë datë thuhet se ka pasur eklips të plotë të diellit. Pamja...

2 shkurt: Ngjarje historike, politike dhe publike

2 shkurt: Ngjarje historike, politike dhe publike • 637 g./ e diel, Muharrem, 16 h.: Në këtë datë (përafërsisht) arabët kalojnë lumin Eufrat. Persët ia kishin mbathur me të katra, dhe muslimanët hynë në qytetet e tyre. Më pas është...

1 shkurt: Ngjarje historike, politike dhe publike

1 shkurt: Ngjarje historike, politike dhe publike • 742 g./ e xhuma, 6 Reviu Thani h.: Në këtë datë ka ndërruar jetë Kalifi Hisham bin Abdulmelik, në Rusafa. Ai jetoi 56 vjet, ndërsa sundoi 19 vjet, 7 muhaj 11 ditë. •...

31 janar: Ngjarje historike, politike dhe publike

31 janar: Ngjarje historike, politike dhe publike • 677 g./ e diel, Rebiu Tahni, 58 h.: Në këtë datë Muavije e shkarkoi nga posti i guvernatorit të Kufes, Dahak bin Kajs, në vend të tij e caktoi AbdurRahman bin Abdullah...

30 janar: Ngjarje historike, politike dhe publike

30 janar: Ngjarje historike, politike dhe publike • 906 g./ e enjte, Rebiu Thani, 193 h.: Për të dytën herë Kalifi përgatiti ushtrinë e tij për ta luftuar Muhammed bin Ali el Khanxheli, i cili ishte nën urdhërat tokësore të...

29 janar: Ngjarje historike, politike dhe publike

29 janar: Ngjarje historike, politike dhe publike • 624 g./ 2 Shaban, 2 h.: Në këtë date është bërë farz- obligative agjërimi i muajit të Ramazanit. Po në këtë datë ka lindur Andullah ibën Zubejr, nga nëna Isma e bija e...

28 janar: Ngjarje historike, politike dhe publike

28 janar: Ngjarje historike, politike dhe publike • 624 h./ e shtunë, Shaban, 2 h.: Gjatë namazit të drekës në datën 17 Shaban të këtij viti , është dhënë urdhri për ndërrimin e Kibles drejt Qabesë, nga Akasaja që po...

Më të Lexuarat

A është fillimi i një Lufte të Re Botërore

Së fundmi, Vullneti Zotit do të realizohet, mirëpo, ashtu siç na ka treguar i Lartëmadhëruari, e keqja vjen nga ne, ndërsa e mira nga...

K O S O V A

Lajmet e Fundit