Kulturë

Sfidat e artit Islam

Në kohën në të cilën po jetojmë shihet qartë se, trashëgimia më nuk është ajo çfarë ne po trashegojmë nga të parët tanë, por, trashëgimi është çka ne po iu lëmë pasardhësve tanë. Shikuar nga sa po ndodhë në...

Leximi i një Vepre në dy Kohë

ABSTRAKTI Punimi ynë i përket letërsisë përkatësisht është një studim për veprën letrare dhe interpretimin e saj. Objekt studimi është romani “Pallati i Ëndrrave” i Kadaresë, që do të studiohet në kontekst të interpretimit në dy kohë: gjatë periudhës së...

Tragjikja si kategori e zhanrit dramatik në tragjedinë “Edipi Mbret” të Sofokliut dhe “Hamleti”...

Realizimi arbitrar i determinimit kozmogonik   (Botëkuptimet mbi determinimin kozmogonik në letërsinë antike greke) Tragjedia është një ndër zhanret e gjinisë dramatike. Karakteristikat themelore të tragjedisë (antike) janë tragjikja si kategori e zhanrit dramatik, karakteret, - që duhet të jenë të klasës...

Më të Lexuarat

A është fillimi i një Lufte të Re Botërore

Së fundmi, Vullneti Zotit do të realizohet, mirëpo, ashtu siç na ka treguar i Lartëmadhëruari, e keqja vjen nga ne, ndërsa e mira nga...

K O S O V A

Lajmet e Fundit