Letërsi

Leximi i një Vepre në dy Kohë

ABSTRAKTI Punimi ynë i përket letërsisë përkatësisht është një studim për veprën letrare dhe interpretimin e saj. Objekt studimi është romani “Pallati i Ëndrrave” i Kadaresë, që do të studiohet në kontekst të interpretimit në dy kohë: gjatë periudhës së...

Tragjikja si kategori e zhanrit dramatik në tragjedinë “Edipi Mbret” të Sofokliut dhe “Hamleti”...

Realizimi arbitrar i determinimit kozmogonik   (Botëkuptimet mbi determinimin kozmogonik në letërsinë antike greke) Tragjedia është një ndër zhanret e gjinisë dramatike. Karakteristikat themelore të tragjedisë (antike) janë tragjikja si kategori e zhanrit dramatik, karakteret, - që duhet të jenë të klasës...

Më të Lexuarat

A është fillimi i një Lufte të Re Botërore

Së fundmi, Vullneti Zotit do të realizohet, mirëpo, ashtu siç na ka treguar i Lartëmadhëruari, e keqja vjen nga ne, ndërsa e mira nga...

K O S O V A

Lajmet e Fundit