Ekonomi

Ndikimi i Strategjive të Marketingut në Pozicionimin e Ndërmarrjeve “Qendra Tregtare Arjeta” Dhe “Shqiponja”,...

Abstrakt - Marketingu është proces i planifikimit dhe zbatimit të koncepteve të çmimit, promovimit dhe distribuimit të ideve, mallrave dhe shërbimeve më qëllim të krijimit të shkëmbimit i cili plotëson nevojat e individëve dhe organizatave.  Qëllimi kryesor gjatë hulumtimit të...

Më të Lexuarat

A është fillimi i një Lufte të Re Botërore

Së fundmi, Vullneti Zotit do të realizohet, mirëpo, ashtu siç na ka treguar i Lartëmadhëruari, e keqja vjen nga ne, ndërsa e mira nga...

K O S O V A

Lajmet e Fundit