Shëndetësi

ANALIZË E DISA OBJEKTIVAVE DHE INDIKATORËVE NË STRATEGJINË SEKTORIALE TË SHËNDETËSISË (BASHKIMI EVROPIAN,...

Gjendja shëndetësore e popullatës së një vendi përveq që ndikohet nga struktura e popullsisë ajo ndikohet edhe nga gjendja socio ekonomike dhe nga shërbimet shëndetësore që ofrohen në vendin ku jetojnë ata. Në nivel shtetëror Ministria e Shëndetësisë është institucioni...

Më të Lexuarat

A është fillimi i një Lufte të Re Botërore

Së fundmi, Vullneti Zotit do të realizohet, mirëpo, ashtu siç na ka treguar i Lartëmadhëruari, e keqja vjen nga ne, ndërsa e mira nga...

K O S O V A

Lajmet e Fundit